Gordon Dahl idømmes køreforbud i seks måneder

Dansk Travsports Centralforbund (DTC) meddeler, at forbundet har idømt travtræner Gordon Dahl fra Aalborg køreforbud i seks måneder samt en bøde på 26.000 kr. for brud på medicinerings- og dopingreglementet.

Sagen omhandler travhesten Elliot, der i forbindelse med en start på Skive Trav 1. juni rutinemæssigt blev underlagt en kontrol af hestens behandlingsjournal.

Ved gennemgang af journalen kunne det konstateres, at Elliot, der er født i 2016, den 3. december 2019 var blevet behandlet med Tildren. På behandlingstidspunktet var hesten 3 år.

Behandling med Tildren af en travhest, der er yngre end 4 år, er ifølge ”Forbuds- og Karenstidsliste gældende fra 1. januar 2019” i Travkalender nr. 1 2019 forbudt, hvorfor behandlingen af Elliot ikke var tilladt.

Som ansvarlig træner/anmelder har Gordon Dahl ansvaret for ovenstående behandling, og derfor falder han inde under bestemmelsen om ’uagtsomt regelbrud’ (§38.9b i Travkalender nr. 1) og idømmes derfor en bøde på 26.000 kr.

Da Gordon Dahl tidligere, 5. februar 2018, er dømt for overtrædelse af medicinerings- og dopingreglementet og i den anledning fik en advarsel om, at han ved et eventuelt fremtidigt brud på reglementet kunne risikere at få inddraget sin A-licens, har DTC set på, om en licensinddragelse kunne komme på tale.

Efter udtalelse fra Skandinavisk Doping Komité (SDK) har DTC dog besluttet, at der i denne sag ikke findes et tilstrækkeligt grundlag for at inddrage Gordon Dahls licens. I stedet idømmes han køreforbud i anerkendte væddeløb i seks måneder. Udelukkelsen træder i kraft den 19. november 2020 og udløber den 18. maj 2021.
Gordon Dahl er i forbindelse med denne dom også blevet tildelt en skærpet advarsel, som betyder, at han ved et yderligere brud på medicinerings- og dopingreglementet sandsynligvis vil få inddraget sin licens.

Endvidere har DTC gjort Gordon Dahl opmærksom på, at han i kraft af størrelsen på ovennævnte sanktion har mulighed for at indbringe sagen for Løbsdomstolen. Dette skal ske inden 30 dage.

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Scroll til toppen