• Dansk Revision Skive
  • Danske Spil
  • Born In The USA
  • Bet25
  • Dumbo 600x110 (002)

Vilkår for salgsmenuen

Information om brugen af salgsmenuen på Travet.dk.

Travet.dk er IKKE sælger af de udbudte heste på salgsmenuen.Travet.dk tilbyder sælger og køber en platform, som de kan benytte sig af, hvis man ønsker dette under de opstillede vilkår.

Det er udelukkende sælger, der hæfter for fejl og mangler af samme årsag. Det anbefales, at der laves en aftale omkring dyrlægeattest evt. Handelsundersøgelse inden endeligt salg mellem sælger og køber.

Annonce

Travet.dk eller sælger laver salgsannoncen på den gældende hest. Hvis Travet.dk laver annoncen, så sker det altid efter samtale med sælger og annoncen sendes derefter til godkendelse hos sælger inden den bringes på hjemmesiden.

Betal kun, hvis du får solgt

Annoncen er gratis, og kun hvis den pågældende hest sælges, falder der betaling. Sælges hesten i den periode, hvor du annoncerer på Travet.dk, betales honorar, uanset hvordan kontakten til køberen er opstået.

Annoncere efter hest (Artikel).

Hvis man ønsker at annoncere efter hest gennem Travet.dk (artikel), og der findes en hest til den pågældende, betaler sælger ligeledes 5 procent + moms.

Henvendelse

Sælger kan henvende sig til Travet.dk på 42 42 94 51 eller ulrik@travet.dk.