fbpx
Home > Nyheder > Det indebærer ændringerne i Ponykalender 2020

Det indebærer ændringerne i Ponykalender 2020

DH Ungdoms formand, Uwe Bredahl, svarer på spørgsmål om betydningen og rækkevidden af de væsentlige ændringer i Ponykalender 2020.

Gårsdagens offentliggørelse af Ponykalender 2020 har rejst sig en række kritiske spørgsmål på de sociale medier. DH Ungdoms formand, Uwe Bredahl, giver svar på de mest oplagte.

Hvorfor er der indført vægt- og højdekrav til montérytterne?

»Alene på grund af ponyvelfærd og hensynet til ponysportens omdømme. Hensynet til ponyernes ve og vel kommer til enhver tid, forud for børnenes ønsker om lige præcis at kunne ride på en bestemt pony. Ekvipagerne skal være harmoniske og opfylde kravene, men samtidig anerkender vi også, at børn er forskellige. Derfor giver reglerne også mulighed for dispensation fra vægt- og højdekravet indenfor rammerne af ponyvelfærd og hensynet til sportens omdømme.«

Hvorfor kan ponyer uden stamtavle ikke længere starte i alle løb?

»Alle ponyer kan uanset pas/stamtavle som udgangspunkt deltage i de 94% af løbene, der udskrives som handicapløb. De eneste undtagelser er, hvor den specifikke proposition angiver nogle begrænsninger. I DM-løbene og de øvrige autostartsløb ønsker DH Ungdom at sikre, at man dyster på lige vilkår. Det gøres ved at indføre et krav om stamtavle med minimum tre generationer.«

Der er indført godkendelsestider og let skærpede ”tvangstider” i den nye kalender – hvorfor det?

»Det er begrundet i et ønske om at skabe bedre og mere lærerige løb for ponykuskene ved at de oftere er en del af et felt. I løb med ekstremt langsomme ponyer kommer de øvrige deltagere, grundet handicapreglerne, samtidig til at løbe unødvendigt langt. Det er ikke fair ud fra et ponyvelfærdssynspunkt.«

Hvorfor er antallet af DM-klasser reduceret fra seks til fire klasser?

»I flere af DM-klasserne har der i de foregående år været sparsomt med tilmeldte. For på sigt at kunne lave bedre DM-løb, er der valgt at give klasserne et bredere spænd

Det er klart, at virkningen ikke slår igennem det første år, men vi tror på, at det på sigt er den rigtige løsning for at skabe mere spændende og seværdige DM-løb. Deltagelse i DM-løbene ikke er noget man som ponykusk har ”krav” på, fra det tidspunkt man begynder i ponysporten. Det er en drøm, der kan realiseres i takt med at man dygtiggør sig.«

Kan du stå på mål for Ponykalender 2020 og gør kritikken indtryk på dig?

»Som formand er jeg stolt over at kunne præsentere en ponykalender, der er resultatet af en demokratisk proces, og som er vedtaget af en enig bestyrelse i DH Ungdom på baggrund af et grundigt forarbejde af administrationsudvalget. I den sammenhæng synes jeg, det er vigtigt at slå fast, at alle klubber har haft mulighed for at tilmelde sig administrationsudvalget for på sine medlemmers vegne at få indflydelse i forhold til retningen for Ponykalender 2020.

Det er helt naturligt, at ikke alle medlemmer, klubber og forældre er enige om den retning, ponykalenderen skal tage. Udgangspunkterne, forudsætningerne og investeringslysten i ponysporten er vidt forskellige, både de lokale klubber og medlemmerne/forældrene imellem. DH Ungdom ønsker en sport, som alle klubber kan se sig selv i, men jeg vil også gerne appellere til forståelse for, at det ikke er muligt at lave en ponykalender, hvor alle får deres ønsker 100 procent opfyldt.«

Travet.dk har i løbet af i dag forsøgt at få en kommentar fra Uwe Bredahl, og her henviste man til denne skrivelse indledningsvis.

Du ville måske også kunne lide
Sverige indstiller ponytravet
Hvad med travskolerne?
Læserhenvendelse – Ponykusk mødte sit idol
x
Travet.dk

Travet.dk