fbpx
Home > Indland > Få svar på dine corona-spørgsmål

Få svar på dine corona-spørgsmål

Travet.dk har i 2020 ingen aftale med Dansk Hestevæddeløb, som har valgt/prioriteret at støtte andre danske travmedier økonomisk. Til trods for dette har Travet.dk taget en beslutning om at bringe alle servicemeddelelser omhandlende Corona.

I den forbindelse har Dansk Hestevæddeløb i dag sendt os følgende skrivelse.

Corona-pandemien har lagt den danske hestevæddeløbssport ned indtil mandag d. 13. april og haft store konsekvenser for sportens aktører. Her kan du få svar og status på en række af de mest oplagte spørgsmål.

Er det lovgivningsmæssigt muligt at afvikle løb i Danmark i den nuværende situation?

I Danmark er det forbudt at samle mere end 10 mennesker til arrangementer, men erhvervsmæssig virksomhed er undtaget fra påbuddet, så afvikling indenfor lovens rammer vil kunne ske med professionelle trænere, kuske, staldfolk og så maksimalt 10 amatører.

Hvorfor afvikler man ikke sådanne løbsdage forbeholdt de professionelle?

Det vil i praksis give amputerede løbsdage, da mere end halvdelen af de danske aktive ikke vil kunne deltage. Det vil også sende et uheldigt signal om, at hestevæddeløbssporten prioriterer afviklingen af væddeløb over samfundsansvar.

Samtidig har nogle kommuner forbudt sportsaktiviteter på de af dem ejede arealer. Væddeløbsbaner på lejet kommunal grund kan derfor komme i den situation, at de selv under dette setup ikke vil have mulighed for at afvikle væddeløb.

Hvornår kan vi forvente, at der afvikles løb igen?

Det kan vi i det øjeblik regeringen lemper tiltag til smittebegrænsning til et niveau, der gør det praktisk muligt at gennemføre en løbsdag, og det samtidig er foreneligt med det samfundsansvar sporten bærer.

Dansk Hestevæddeløb følger regeringens udmeldinger tæt og er forberedt på en trinvis opstart, så snart der åbnes for muligheden.

Hvad med de løbsdage, storløb og årgangsløb, der ikke kan afvikles som planlagt?

I starten af den kommende uge offentliggøres en revideret sæsonplan, der tager højde for en række ændringer. Sæsonplanen tilpasses herefter løbende i takt med udviklingen i regeringens tiltag.

Sportens aktører vil løbende kunne holde sig opdateret på Dansk Hestevæddeløbs hjemmeside, danskhv.dk.

Bliver der noget Copenhagen Cup?

En yderligere forlængelse af aflysninger vil give udfordringer i forhold til afviklingen af Copenhagen Cup i den planlagte form. Dansk Travsports internationale storløbsdag er økonomisk bygget op omkring afviklingen af et internationalt V75-spil, og en flytning er ikke ligetil, da ledige V75-lørdage og søndage er ikke eksisterende.

Hvordan forholder sportens ledelse sig til starter i Sverige?

Såvel DTC, DG som DH fraråder deltagelse af løb i Sverige.

Hvad gør man for at hjælpe sportens forskellige aktører i forhold til regeringens hjælpepakker?

Dansk Hestevæddeløb er i fuld gang med at afdække, hvorledes hestevæddeløbsbranchens aktører kan få glæde af regeringens økonomiske hjælpepakker, og hvordan DH kan understøtte branchen i forhold til de udmeldte tiltag. For at sikre videndeling af mulighederne vil DH kontakte relevante foreninger, aktive mv. efterhånden som regeringens hjælpetiltag bliver konkrete og faktuelle.

Kan man forestille sig en økonomisk kompensation til aktører som følge af aflysningerne?

DH er i færd med at afdække muligheden for at allokere dele af det sparede præmiebudget til de økonomisk trængte aktører.

Hvem vil man i givet fald prioritere at hjælpe?

For Dansk Hestevæddeløb er det vigtigt at antage en helhedsbetragtning. Vi er meget opmærksomme på behovet for konkret information, men der ligger er stort arbejde i at komme rundt om det hele og beder om forståelse for, at vi er i proces.

Hvad gør Dansk Hestevæddeløb selv for at vise økonomisk ansvarlighed i en periode uden danske løb?

Alle medarbejdere bruger den løbsfri periode til at afvikle restferie og har udvist forståelse for, at man ikke overfører feriedage til det nye ferieår. Samtidig er der foretaget en række omprioriteringer i organisationen, der skal sikre bedst mulig udnyttelse af ressourcerne. Brug af freelance-arbejdskraft er skåret ned til et absolut minimum.

Du ville måske også kunne lide
Konsekvenserne bliver yderligere synlige
Dansk Hestevæddeløb: Vi må vise samfundssind
Løbsaflysninger forlænget med 14 dage
x
Travet.dk

Travet.dk