fbpx
Home > Danske baner > Monteforeningen har afholdt generalforsamling

Monteforeningen har afholdt generalforsamling

Travet.dk har i dag modtaget følgende fra monteforeningen. Monteforeningen har i weekenden afholdt generalforsamling, og har efterfølgende sendt denne skrivelse ud.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

Jørgen B Pedersen

Fremmødte:

Mariann Thorup Nielsen

Sabina Gammelgård

Jørgen B. Pedersen

Marie Søndergaard Andersen

Marianne Mechlenburg

Camilla Jensen Dahl

Solveig Davidsen

Maria Dueholm Svendsen

Camilla Dueholm Svendsen

Mette Carlsen

Camilla Munk Boeck

Christina Lindhart

Lise-Lotte Lisbygd Jensen

  1. Bestyrelsen aflægger beretning

2019 havde vi 2 deltagere med ved NM i Norge, hvor de henholdsvis blev nr 5 Sabina Gammelgård og Michelle Mønster blev nr 6., Norge vandt gul og sølv, Finland tog bronce.

Fast Riders cup blev igen vundet af Concorde og Marianne Mechlenburg.

DM for rytter blev afholdt I Ålborg og blev vundet af Michelle Mønster, nr 2 Marianne Mechlenburg, nr 3 Marie Søndergaard Andersen.

DM for hest blev afholdt på Fyns Væddeløbsbane, det blev vundet af Marie Søndergaard Andersen på heste Albatros I tiden 14,6, nr 2 Rocky Egedal og nr 3 Balotelli.

DM for hest Consolation blev vundet af hesten Rocky P H med Michelle Mønster I tiden 14,5.

Igen i år får vi en afdeling af Åby Nordic Montétrophy, dette håber vi alle vil støtte op om så vidt det er muligt.

  1. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Regnskabet er godkendt.

Nordisk Mesterskab var den største udgift sidste år 2019,  Nordisk er generelt er den største udgift vi har i løbet af sæsonen.

  1. Fastsættelse af kontingentet

  Bestyrelsen foreslår kontingentet fortsætter uændret: aktive 300-  passive 150,-

Forslaget er vedtaget.

Forslag til opkrævning af passive medlemmers kontingent via  hjemmesiden, der vil være et opslag på hjemmesiden, med kontonr så passive kan støtte op om Dansk Monteforening, med 150 kr om året.

  1. Forslag fra bestyrelsen

Venligst bemærk at ændringer i foreningens vedtægter kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 3⁄4 af de fremmødte stemmeberettigede eller stemmeberettigede repræsenterede stemmer derfor.

Ingen forslag indkommet.

6.

Venligst bemærk fra vedtægterne:
§ 8 Forslag fra medlemmerne må, for at kunne kræves forelagt på den ordinære generalforsamling, være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Venligst bemærk at dette ikke gælder forslag til vedtægtsændringer, da tidsfristen er for dette er 3 uger, idet bestyrelsen er forpligtet til at meddele disse forslag til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 Medlemmerne har haft chancen for dette, da dette blev meddelt i forbindelse med at datoen for generalforsamlingen blev meldt ud.

Ingen forslag modtaget.

 7.

 Valg af bestyrelse samt suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

-Mariann Thorup Nilsen (Ønsker  genvalg)

-Karina Henriksen (Ønsker  genvalg)

-Karoline Henriksen (Ønsker genvalg)

Der var skriftlig fuldmagt fra Karina, Karoline og Michala, at de gerne ville modtage valg til bestyrelsen. De deltog ikke I generalforsamlingen.

  • 11 Bestyrelsen består af 7 medlemmer; de 6 medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen med 3 personer på valg hvert år. Derudover skal der være 1 bestyrelsesmedlem valgt af Bornholms Montéklub, hvis navn fremlægges på generalforsamlingen. Ingen kan vælges uden at være til stede ved generalforsamlingen eller ved at have givet skriftligt tilsagn. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen består af

Mariann Thorup Nielsen(formand)

Karina Henriksen(næstformand)

Karoline Henriksen

Marianne Mechlenburg

Marie S. Andersen

Michala Haagensen

Rikke Christiansen

Suppleanter er Camilla Jensen Dahl

Kassere er Jørgen B Pedersen

  1. Valg af revisor

Gurli Kaagaard genvalgt

  1. Evt.

Vi har prøvet at få styr på hvornår Nordisk Mesterskab afholdes i Sverige, og om der bliver inviteret 2 eller 3 rytter, men uden held at få fat på dem indtil videre. Sms mails er prøvet.

Vedr. DM for rytter gives der et kørselstilskud til rytteren, som skal over betalingsbroen, der udarbejdes et skema som skal udfyldes, for at få kørselstilskud.

Ønsker autostartsløb, og i særdeleshed ønsker man at der bliver flere muligheder for heste i klassen 200.000-700.000- 1.000.000, da vi ikke får de rigtig gode heste at ride på mere, ikke som for nogle år siden, så derfor har vi ikke heste til større opgaver I Europa mere. Ønsket er også at løbet rides trods evt kun 6-8 heste til start ellers får vi aldrig de gode hest I gang, hvis de hver gang skal ud med 60-100 tillæg, ingen vil ligge hest til sådan starter.

Ønske om der I formløb ikke gøres forskel på formberegning af hest alt efter hvad rytter der rider, det er hesten der formsberegnes udelukkende på dens resultater.

Fast Riders Cup er der ønske om skal være åben for udenlandske rytter, og afdelinger ikke rides på de storløbsdage når udenlandske rytter ikke må deltage, der er ikke enighed om disse 2 punkter.  Denne løbsserie er for vore danske rytter pt.

Dansk Travsports Centralforbund har sammen med Dansk Hestevæddeløbs Sport & Udvikling et klart ønske om fortsat at satse på montésporten, for derigennem at stimulere den allerede positive udvikling.

Derfor har DTC valgt at understøtte årets udgave af Fast Riders Cup – en rytterkonkurrence blandt de aktive montéryttere i Danmark.

DTC’s sponsorat betyder, at den samlede præmiesum i årets finale bliver på hele 40.000 kr.

– Der er allerede opbygget en god stamme af danske ryttere som holder højt niveau, og denne skal fortsat udbygges, fortæller DTC’s daglige leder Klaus Storm.

Der rides 8 indledende afdelinger og en finale, så 9 løb der er forbeholdt rytter med dansk licens ud af ca 100-110 løb der rides I hele DK om året.

Pointberegning til denne serie er lavet om I 2020 og bliver beregnet som i Sigter Mod Stjernene og finalen rides samme dag som finalen I Sigter Mod Stjernerne har deres finale.

Årets Montéhest 2019, Landschampion 2019

Concorde blev hædret som Årets Montehest 10 starter 8 sejre og 1 plads og indkørt 94500 kr, Concorde fik en Walsh grime fra Dansk Montéforening , kredsen bag Concord, Marianne Mechlenburg blev Landschampion 2019 hun modtog også en gave af Dansk Monteforening et flot billede som Hesselborg Foto har søget for.

Marianne Mechlenburg var nomineret ved Hestsportens Galle som Årets Monterrytter og den titel snuppede hun også, et helt fantastisk år 2019 for Marianne og Søren.

Du ville måske også kunne lide
Har fået nok – Hendes numse fik opmærksomheden
Michelle topper tæt montestatistik
Indkaldelse til Generalforsamling
x
Travet.dk

Travet.dk