Travet.dks rolle

Travet.dk stiller hjemmesidens auktionsplatform til rådighed for evt. købere og sælgere. Vores rolle er at formidle handlen under de vilkår, der er angivet. Travet.dk er ikke sælger af hestene og kan derfor ikke stilles til ansvar for evt. tvister mellem køber og sælger.

Vilkår & betingelser

Ved registrering på auktionens hjemmeside af såvel køber som sælger, accepterer man samtidig de vilkår betingelser, herunder beskrevet.

Travet.dk påtager sig intet ansvar for betaling af den/de solgte heste mellem køber og sælger.

Travet.dk påtager sig intet ansvar for hestene, deres stand, eller for det af sælger anførte information af enhver art.

Alle parter holder derfor også Travet.dk skadesløst, for hvilket tab, sagsomkostninger, erstatninger, eller andet der måtte være i den forbindelse.

Sælger skal medsende en sundhedsattest (Af dyrlæge), der er højst 14 dage gammel fra datoen, hvor auktionen finder sted. Sælges en drægtig følhoppe medsendes en drægtighedshedsundersøgelse, der er højest 14 dage gammel. Vi skal oplyse om at ikke drægtige følhopper er undtaget for sundhedsattest.

Hestens stand er som på hammerslagets tidspunkt, dokumenteret af sundhestattesten.

Ved eventuelle skjulte fejl og mangler, som ikke er oplyst hverken i sundhestsattesten eller under anden information fra sælger, er det købelovens almene bestemmelser, der til enhver tid gælder.

Hvis sælger har en minimuspris, så skal sælger selv byde hesten op.

Det anbefales, at sælger medsender røntgenbilleder, men det er ikke et krav fra Travet.dk

Der må ikke være gæld i auktionshestene, når de tilmeldes Travet.dks auktion.

Registrering

For at kunne deltage i budgivning kræver det en forudgående køber registrering, hvis data bruges til at udfærdige en faktura for et evt køb

Dette kan kun foregå online via travet.dk, og gives ikke videre til 3 part jvf. Persondataloven.

Bud

Salgsperioden vil blive udvidet med 5 minutter, hvis der bydes indenfor de sidste fem-minutter.

1. eksempel: 4 minutter før tidsfristen bliver der budt på en tilmeldt hest: Der ligges derefter fem minutter til så auktionen kører samlet 9 minutter.

2. eksempel: 30 sekunder før tidsfristen bliver der budt på en tilmeldt hest. Der ligges derefter fem minutter til, så auktionen samlet kører 5 minutter og 30 sekunder.

Bud kan indsendes, så snart auktionen er påbegyndt på det angivende tidspunkt. Auktionen kan følges på Travet.dk.

Sælgersalær

Travet.dk opkræver 5 % + moms af sælger ved endeligt salg.

Ved tilbagekøb er reglerne, at der ikke opkræves procenter til Travet.dk. Travet.dk tager kun betaling for regulære salg.

Moms af salgssum

Sælger skal informere om vedkommende kræver moms af købssummen under bemærkninger om hesten.

Afbrydelse af en auktion og tekniske forbehold

Travet.dk er ikke ansvarlige for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske problemer af nogen art, heller ikke, selv om det skyldes vores computere eller tekniske forhold hos os.

Vi forbeholder os, dog ret til at tage en vare/tjenesteydelse af auktionen, forlænge auktionen, eller lade den gå om, hvis vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt.

Betaling

Når salget er endelig, modtager begge parter en e-mail med “Tillykke med handlen osv.”. Derefter sender sælger en faktura eller slutseddel til køber via e-mail. Køber betaler inden 4 dage.

Travet.dk sender derefter faktura til sælger på 5 procent af hammerslaget.

De nævnte købsbetingelser er gennemlæst af Skat og Erhvervsstyrelsen.