Hingstekåring 2018

0

Hingstekåring 2018 på Stutteri Laser d. 16. marts 2018 kl. 10.00.

På nuværende tidspunkt er følgende hingste anmeldt til fremstilling:

Born In The USA (n) (v. Muscle Hill)
Become Money (f) (v. Sam Bourbon)
Dontpaytheferryman (v. Cantab Hall)
Quid Pro Quo (s) (v. Yankee Glide)
Running Sea (us) (v. Supergill)

De anmeldte hingste skal vurderes ud fra nedenstående regulativ

§ 14

I vurderingen af en hingst indgår:

A. Hingstens egne præstationer

1. For hingste uden eller med et ikke repræsentativt antal startende afkom:Præstationsindex (0-40 point)

2. Hingste med et repræsentativt antal startende afkom fordelt på mindst tre årgange i startberettiget alder vurderes udelukkende på baggrund af disses præstationer (0-100 point).

B. Hingstens afstamning

1. Far (max. 15 point)

2. Mor/moderlinie (max. 15 point)

C. Holdbarhed

Veterinær status (0-10 point)

Subjektiv vurdering af holdbarheden (0-10 point)

D. Eksteriør (0-10 point)

Avlskommissionen placerer på denne baggrund hing-sten i en af fremstillingsklasserne jvf. §15, og offentlig-gør pointtallene for pkt. A-D på fremstillingsbeskrivel-sen.

Hingste med én testikel kan ikke fremstilles. Avls-kommissionen kan give dispensation fra dette, dersom årsag til den manglende testikel er et operativt indgreb.

Fremstillingsklasser

§ 15

En samlet vurdering af egenskaberne, nævnt i § 14, danner baggrund for den beslutning, som avlskom-missionen tager.

En hingst, der har startende afkom, placeres i en af følgende klasser:

Elitehingst

1.klasse

2.klasse

En hingst, der ikke har startende afkom, placeres i en af følgende klasser:

Kategori A

Kategori B

Kategori C

Elitehingst: I denne klasse kan kun placeres hingste, der har haft et repræsentativt antal startberettigede afkom på europæiske baner, ligesom de ældste skal have overstået 5-årssæsonen.

Hingstens afkom skal have præsteret ekstraordinære løbspræstationer.

1.klasse: I denne klasse placeres hingste, som har haft et repræsentativt antal startberettigede afkom på europæiske baner, og disse afkom har vist gode løbspræstationer, men under det niveau, der kræves for placering i Elitehingst.

I særlige tilfælde kan afkoms præstationer på baner uden for Europa lægges til grund for placering i denne klasse.

2.klasse: I denne klasse placeres hingste med et mindre antal startberettigede afkom, eller hingste med et repræsentativt antal startberettigede afkom, som ikke berettiger til placering i 1.klasse. I særlige tilfælde kan afkoms præstationer på baner uden for Europa lægges til grund for placering i denne klasse.

Fremstillede hingste uden startende afkom placeres í henhold til opnåede point jf. § 14 i kategorierne A (75 point og der over), B (65 – 74 point) eller C (under 65 point).

Denne skrivelse er modtaget fra DTC mandag formiddag.

Del

Om skribenten

Ulrik Pedersen fik travsporten ind på livet i en tidlig alder, da familien har været faste gæster på Charlottenlund Travbane siden 70erne. Det var i mange år spildelen, der havde den store interesse, indtil han var med til at starte flere anpartsforeninger op. Det blev til forskellige formandsposter i diverse anpartsforeninger, inden han selv blev hesteejer. Ulrik Pedersen er indehaver af Travet.dk, som han startede op i oktober 2014 med et ønske om at øge mediedækningen af dansk travsport.