Leicester´s Trophy slettet på Derby auktionen og solgt

billede fra derbyauktionen 2017 - Burt Seeger

Der er fra flere sider postuleret, at Leicester´s Trophy blev trukket fra auktionen, fordi han var blevet solgt, og at vi derfor burde have pålagt gebyr for uberittiget sletning kr 15.000,-

Det er korrekt, at Leicester´s Trophy blev trukket fra auktionen torsdag d. 24. august, men årsagen var, at hesten ved undersøgelse i forbindelse med udfærdigelse af sundhedsattest, viste sig at være klaphingst.

Dette dokumenteres ved attest udfærdiget af dyrlæge. Attesten er vedhæftet.

I.h.t. Auktionsbetingelserne §3 fremgår det:

Der skal udfærdiges dyrlægeattest/sundhedsattest på hesten, der højst må være 3 dage gammel. Denne attest skal udvise, at hesten er sund og rask, og for hingstes vedkommende, skal attesten endvidere udvise, at den er i besiddelse af normale ydre kønsorganer.

ATTESTEN SKAL AFLEVERES I AUKTIONSSEKRETARIATET PÅ AUKTIONSDAGEN, SKER DETTE IKKE VIL HESTEN BLIVE SLETTET FRA AUKTIONEN.

Til dokumentation er auktionsbetingelser vedhæftet.

Da vi ikke kunne fremvise attest, da hesten ikke har normale ydre kønsorganer, havde vi ikke anden mulighed, end at slette hesten. Hermed er enhver påstand om, at hesten er uberettiget slettet dokumenteret som usand.

Det er korrekt, at i forbindelse med, at en potentiel køber henvender sig omkring hesten, ender vi med at indgå en salgsaftale, med den klausul, at køber er vidende om, at hesten er klaphingst. Det fremgår ingen stedet i auktionsbetingelserne, at slettet hest ikke må sælges til anden side.

Jeg vil benytte lejligheden til, at rose DTC for en flot arrangeret auktion, hvor det var lykkedes at tiltrække mange købere.

Jeg kan ikke mindes, at der tidligere har været så mange potentielle købere lørdag formiddag, for at besigtige hestene. Vi må også konstatere, andelen af solgte heste var særdeles høj og til for langt størstepartens del, vel til acceptable priser, når man tager i betragtning, at der på svenske auktioner kunne spores en nedgang.

Alt i alt en god auktion og en god Derbyweekend, blot sørgeligt, at man skal mistænkeliggøres af folk, der ikke sætter sig ind i reglerne, før man ytrer sig, fortæller Bjarne Sørensen til Travet.dk

Relaterede nyheder

Om Ulrik Pedersen 1638 Articles
Ulrik Pedersen fik travsporten ind på livet i en tidlig alder, da familien har været faste gæster på Charlottenlund Travbane siden 70erne. Det var i mange år spildelen, der havde den store interesse, indtil han var med til at starte flere anpartsforeninger op. Det blev til forskellige formandsposter i diverse anpartsforeninger, inden han selv blev hesteejer. Ulrik Pedersen er indehaver af Travet.dk, som han startede op i oktober 2014 med et ønske om at øge mediedækningen af dansk travsport.